A Review Of תגיש לי

‫הסוגיה שבפנינו קשורה בטבורה הן למשפט המנהלי והן למשפט החוקתי‪ .

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫פרוטוקול מיום‬

‫לבקשה צורף מכתבם של המלווים מטעם הקיבוץ‪ ,‬שניכר בהם כי הם יוצאים מגדרם כדי‬ ‫לתמוך במוחזק‪ ,‬אך בתועלת מועטה‪.‬‬

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬

‫ידוע ומין המפורסמות היא כי‪ ,‬רק חלק מהמסתננים נעצרים בכלל‪ .‬הכיצד מתיישב האינטרס‬ ‫הציבורי של החזקת מסתננים במעצר‪ / ‬משמורת עם תופעה זו?

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫פרוטוקול מיום‬

‫ימתין מאחורי סורג ובריח…"‪ ,‬אולם‪ ,‬עד שלא אקבל תגובה מנציבות הפליטים של האו"ם‪ ,‬לפיה‬ ‫נשקפת סכנה לחיי המוחזק‪ ,‬לא ברור לי כי אכן זה המצב‪ .‬לכן לא השתכנעתי כי שהייתו הבלתי‬ ‫חוקית של המוחזק יסודה בטעות או בתקלה שבתום לב‪ ,‬וכן לא השתכנעתי כי הוא יצא מן הארץ‬ ‫במועד שיקבע לו‪.

‫מוקד ‪  – ‬נא ליידע את האו"ם בדבר מעצרו של המוחזק‪ .‬להמשך טיפולו של דיין אחר מן‬ ‫הטעמים הידועים של ניגוד עניינים‪.‬‬

‫לסיכום‪ ,‬לא מצאתי עילה לעיון חוזר בהחלטתי שלא לשנות מתנאי צו המשמורת שהוצא‬ ‫למוחזק‪ ,‬בהעדר כל טענה שאפשר להתייחס אליה בבקשה‪.

‫אציין כי המוחזקת סורבה ע"י נציבות הפליטים של האו"ם‪ .‬גם ערעורה סורב והודעה על more info כך‬ ‫נמסרה לה עובר למעצרה‪ .

‫עם זאת‪ ,‬כבר הבעתי את דעתי בדבר הקשיים האובייקטיביים הקיימים בחלופת תנאי מעצר‬ ‫שאינה גוף ציבורי אלא אדם פרטי‪.‬‬

‫סיכומו של דבר‪ :‬המוחזק רואיין על ידי האו"ם לפני כחודש וחצי‪ .‬הוא ימתין עד להמלצת‬ ‫האו"ם או להחלטת ועדת הפליטים‪ ,‬במשמורת‪.

‫שרון בבלי‪-‬לארי‪ ,‬עו"ד‬ ‫בית‪ – ‬הדין‬ ‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *